BHV

Bedrijfs Hulp Verlening

Waarom een cursus Bedrijfshulpverlening? In ieder bedrijf is de werkgever volgens de Arbo-wet verplicht personeel op te leiden als bedrijfshulpverlener. De bedrijfshulpverlener kan in acute situaties doelgericht optreden om de gezondheids- en/of materiële schade zo veel mogelijk te beperken. BHV is gericht op het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en calamiteiten, bestrijding van een beginnende brand, ontruimen, beperken van (neven)schade en het waarschuwen van de hulpverleningsdiensten. In feite vervult de bedrijfshulpverlener de voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsdiensten, zoals ambulance en brandweer. Met deze praktijkgerichte opleiding kan uw bedrijf of instelling worden gecertificeerd door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

OPZET CURSUS

Basis

De BHV-basisopleiding is bedoeld voor bedrijfsmedewerkers die niet (meer) in het bezit zijn van een geldig BHV-diploma of certificaat.

Tijdens de opleiding leer je adequaat te handelen bij het verlenen van Eerste Hulp (EH) en Brandbestrijding en Ontruiming (BO)

Eerste Hulp (EH)

Hierna kun je: de algemene hulpverleningsregels toepassen. melden en alarmeren binnen het bedrijf. geschikte communicatiemiddelen toepassen. hulp verlenen bij spoedeisende eerste hulp (waaronder stoornissen in bewustzijn, ademhaling, en circulatie) en niet-spoedeisende eerste hulp (zoals oogletsels, botbreuken en brandwonden).

Brandbestrijding en Ontruiming (BO)

Hierna kun je: beginnende branden bestrijden met de juiste blusmiddelen. veilig optreden bij rook, hitte en op een veilige wijze deuren openen. handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure. aanwijzingen geven en informatie verstrekken aan medewerkers en derden.

Herhaling

Om je certificaat of diploma geldig te houden, is het nodig om jaarlijks een herhalingscursus te volgen.

Op deze wijze kunt je in combinatie met een ontruimingsoefening de BHV (wettelijk) borgen.

Tijdens de herhalingscursus behandelen we een aantal vaardigheden uit de basiscursus en is er ruimte voor bedrijfsgerelateerde oefeningen.

De complete herhalingscursus bestaat uit 8 uur klassikale lessen, 4 uur EH en 4 uur BO.

Ontruimingsoefening

Naast scholing verplicht de Arbo-wet een werkgever ook een jaarlijkse ontruimingsoefening te houden.

Wij kunnen je ondersteunen in het opzetten en uitwerken van een ontruimingsoefening.

Tijdens ontruimingsoefeningen wordt gebruik gemaakt van lotuslachtoffers om de realiteit zoveel mogelijk na te bootsen.

Wij kunnen je hierbij ondersteunen door het opzetten en uitwerken van een ontruimingsoefening.

Voor het bepalen van de bedrijfsgebonden risico’s en de restrisico’s zijn volgens de

Arbo-wetgeving de uitkomsten uit de RI&E van belang. De training kan worden afgestemd op deze risico’s.

Na het volgen van de BHV-opleiding, kun je adequaat optreden bij:

2020 C opyright © dejong ehbo-educatie webdesign Brigitaal Design
ADRES De Jong EHBO educatie Hans de Jong Hidderskamp 8 7478 XG Diepenheim
8 uur EH 8 uur BO .
m: 06 418 555 59
een ongeval of een slachtoffer een beginnende brand het alarmeren en evacueren van personen het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties
Download hier de flyer als PDF
bezoek: www.nivhb.nl .

Bedrijfs Hulp Verlening

Waarom een cursus Bedrijfshulpverlening? In ieder bedrijf is de werkgever volgens de Arbo- wet verplicht personeel op te leiden als bedrijfshulpverlener. De bedrijfshulpverlener kan in acute situaties doelgericht optreden om de gezondheids- en/of materiële schade zo veel mogelijk te beperken. BHV is gericht op het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en calamiteiten, bestrijding van een beginnende brand, ontruimen, beperken van (neven)schade en het waarschuwen van de hulpverleningsdiensten. In feite vervult de bedrijfshulpverlener de voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsdiensten, zoals ambulance en brandweer. Met deze praktijkgerichte opleiding kan uw bedrijf of instelling worden gecertificeerd door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

OPZET CURSUS

Voor het bepalen van de bedrijfsgebonden risico’s en

de restrisico’s zijn volgens de

Arbo-wetgeving de uitkomsten uit de RI&E van belang.

De training kan worden afgestemd op deze risico’s.

Na het volgen van de BHV-opleiding, kun je adequaat

optreden bij:

Basis

De BHV-basisopleiding is bedoeld voor

bedrijfsmedewerkers die niet (meer) in het bezit zijn

van een geldig BHV-diploma of certificaat.

Tijdens de opleiding leer je adequaat te handelen bij

het verlenen van Eerste Hulp (EH) en Brandbestrijding

en Ontruiming (BO)

Eerste Hulp (EH)

Hierna kun je: de algemene hulpverleningsregels toepassen. melden en alarmeren binnen het bedrijf. geschikte communicatiemiddelen toepassen. hulp verlenen bij spoedeisende eerste hulp (waaronder stoornissen in bewustzijn, ademhaling, en circulatie) en niet-spoedeisende eerste hulp (zoals oogletsels, botbreuken en brandwonden).

Brandbestrijding en Ontruiming (BO)

Hierna kun je: beginnende branden bestrijden met de juiste blusmiddelen. veilig optreden bij rook, hitte en op een veilige wijze deuren openen. handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure. aanwijzingen geven en informatie verstrekken aan medewerkers en derden.

Herhaling

Om je certificaat of diploma geldig te houden, is het

nodig om jaarlijks een herhalingscursus te volgen.

Op deze wijze kunt je in combinatie met een

ontruimingsoefening de BHV (wettelijk) borgen.

Tijdens de herhalingscursus behandelen we een aantal

vaardigheden uit de basiscursus en is er ruimte voor

bedrijfsgerelateerde oefeningen.

De complete herhalingscursus bestaat uit 8 uur

klassikale lessen, 4 uur EH en 4 uur BO.

Ontruimingsoefening

Naast scholing verplicht de Arbo-wet een werkgever

ook een jaarlijkse ontruimingsoefening te houden.

Wij kunnen je ondersteunen in het opzetten en

uitwerken van een ontruimingsoefening.

Tijdens ontruimingsoefeningen wordt gebruik gemaakt

van lotuslachtoffers om de realiteit zoveel mogelijk na

te bootsen.

Wij kunnen je hierbij ondersteunen door het opzetten

en uitwerken van een ontruimingsoefening.

BHV Bedrijfs Hulp Verlening
NAVIGATIE HOME EHBO BHV CODE-95 AGENDA CONTACT ADRES de Jong EHBO educatie Hans de Jong Hidderskamp 8 7478 XG Diepenheim
CONTACT 06 418 555 59 e: hans@dejong-ehbo.nl i: www.dejong-ehbo.nl
m: 06 - 41855559
een ongeval of een slachtoffer een beginnende brand het alarmeren en evacueren van personen het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties
Download hier de flyer als PDF
8 uur EH 8 uur BO .
bezoek: www.nivhb.nl .

06 - 418 555 59

06 - 418 555 59