vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp stoornissen in het bewustzijn stoornissen van de ademhaling stilstand van de bloedsomloop ernstige uitwendige bloedingen shock uitwendige wonden brandwonden kneuzing en verstuiking ontwrichting en botbreuken oogletsels vergiftiging elektriciteitsongevallen letsels door koude letsels door warmte het menselijk lichaam vervoer over korte afstand verband- en hulpmiddelen reanimatie en gebruik AED
CODE-95 EHBO / BHV

Code-95 Eerste hulp / BHV

CCV gecertificeerde opleider. De Europese Richtlijn vakbekwaamheid schrijft voor dat actieve bus- en vrachtautochauffeurs verplicht zijn nascholing te volgen. Hiermee wil de Richtlijn het brandstofverbruik terugdringen, de verkeersveiligheid verhogen en het imago van het chauffeursvak verbeteren. Chauffeurs die aan de Richtlijn voldoen, krijgen de code 95 op hun rijbewijs voor de duur van 5 jaar. In samenwerking met Verkeersschool Stellinga Eibergen bieden we de nascholingscursus U21-1 EHBO aan. Doelstellingen van de cursus zijn het bewust leren omgaan met veiligheidssituaties en leren hoe te handelen in het geval van (verkeers)ongelukken. Je leert zowel eigen als andermans veiligheid in ogenschouw te nemen, hulpdiensten in te schalen en (levensreddend) te handelen.

OPZET CURSUS

De cursus bestaat uit een aantal theoretische onderdelen en praktijkoefeningen. Om de oefeningen zo realistisch

mogelijk te maken, worden lotus-slachtoffers ingezet. De onderwerpen die aan bod komen, zijn:

OPWAARDERING NAAR BHV

Door het volgen van deze nascholingscursus is het relatief eenvoudig om in het bezit te komen van het Eerste Hulpcertificaat.

Na afloop van de cursus maak je een theorie-examen. Bij goed gevolg ontvang je binnen twee weken het Eerste Hulpcertificaat.

Door dit certificaat aan te vullen met het certificaat Brandbestrijding en Ontruiming, ben je gecertificeerd BedrijfsHulpVerlener,

waartoe je als werkgever verplicht bent

naar BHV naar BHV
2020 C opyright © dejong ehbo-educatie webdesign Brigitaal Design
NAVIGATIE HOME EHBO BHV CODE-95 AGENDA CONTACT
ADRES De Jong EHBO educatie Hans de Jong Hidderskamp 8 7478 XG Diepenheim
8 uur .
nascholingsuren-7 .
m: 06 418 555 59
Download hier de flyer als PDF
8 uur
vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp stoornissen in het bewustzijn stoornissen van de ademhaling stilstand van de bloedsomloop ernstige uitwendige bloedingen shock uitwendige wonden brandwonden kneuzing en verstuiking ontwrichting en botbreuken oogletsels vergiftiging elektriciteitsongevallen letsels door koude letsels door warmte het menselijk lichaam vervoer over korte afstand verband- en hulpmiddelen reanimatie en gebruik AED

Code-95 Eerste hulp / BHV

CCV gecertificeerde opleider. De Europese Richtlijn vakbekwaamheid schrijft voor dat actieve bus- en vrachtautochauffeurs verplicht zijn nascholing te volgen. Hiermee wil de Richtlijn het brandstofverbruik terugdringen, de verkeersveiligheid verhogen en het imago van het chauffeursvak verbeteren. Chauffeurs die aan de Richtlijn voldoen, krijgen de code 95 op hun rijbewijs voor de duur van 5 jaar. In samenwerking met Verkeersschool Stellinga Eibergen bieden we de nascholingscursus U21-1 EHBO aan. Doelstellingen van de cursus zijn het bewust leren omgaan met veiligheidssituaties en leren hoe te handelen in het geval van (verkeers)ongelukken. Je leert zowel eigen als andermans veiligheid in ogenschouw te nemen, hulpdiensten in te schalen en (levensreddend) te handelen.

OPWAARDERING NAAR BHV

Code-95 EHBO / BHV

OPZET CURSUS

De cursus bestaat uit een aantal theoretische

onderdelen en praktijkoefeningen. Om de

oefeningen zo realistisch mogelijk te maken,

worden lotus-slachtoffers ingezet. De onderwerpen

die aan bod komen, zijn:

Door het volgen van deze nascholingscursus is het relatief

eenvoudig om in het bezit te komen van het Eerste

Hulpcertificaat.

Na afloop van de cursus maak je een theorie-examen. Bij

goed gevolg ontvang je binnen twee weken het Eerste

Hulpcertificaat.

Door dit certificaat aan te vullen met het certificaat

Brandbestrijding en Ontruiming, ben je gecertificeerd

BedrijfsHulpVerlener, waartoe je als werkgever verplicht

bent

naar BHV naar BHV
NAVIGATIE HOME EHBO BHV CODE-95 AGENDA CONTACT ADRES de Jong EHBO educatie Hans de Jong Hidderskamp 8 7478 XG Diepenheim
CONTACT 06 418 555 59 e: hans@dejong-ehbo.nl i: www.dejong-ehbo.nl
m: 06 - 41855559
Download hier de flyer als PDF

06 - 418 555 59

06 - 418 555 59